Medische Fitness voor kinderen

Wat is medische fitness voor kinderen?

Fysiotherapie van der Vliet biedt medische fitness voor kinderen aan. Tijdens dit programma ontdekken de kinderen weer het plezier in bewegen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie.

Voor wie?

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd (9-13 jaar) die problemen ondervinden ten aanzien van hun fysiek uithoudingsvermogen in het dagelijks functioneren. De oorzaak van de problematiek kan zijn:

• Verminderde conditie
• Verminderde spierkracht in armen en benen
• Bewegingsangst
• Hypermobiliteit
• Jeugdreuma
• Astma of stofwisselingsziekten
• Revalidatie na operatie of botbreuken
• Neurologische problemen
• Overgewicht / Obesitas
• Hartproblematiek

Het fitnessprogramma

Een medisch fitness programma voor kinderen ziet er als volgt uit:

  1. Invullen vragenlijst Voorafgaand aan de intake wordt er een uitgebreide vragenlijst ingevuld waarin u als ouder en het kind aan kunnen geven wat de trainingsdoelen zijn, welke klachten uw kind heeft en of er een eventuele medische voorgeschiedenis is, etc.
  2. Intakegesprek en conditietest Er wordt eerst een intake afgenomen. Dit wordt gedaan door een kinderfysiotherapeut. De ingevulde vragenlijst wordt besproken. Tijdens de intake wordt de lengte, gewicht, bloeddruk en eventueel het vetpercentage van uw kind gemeten. De intake wordt afgesloten met een conditietest op de loopband.
  3. Opstellen trainingsdoelen Naar aanleiding van de intake en de uitslag van de looptest worden samen met u en uw kind de trainingsdoelen opgesteld.
  4. Opstellen fitnessprogramma Het fitnessprogramma wordt opgesteld naar aanleiding van de trainingsdoelen. Het kind krijgt een pasje met daarop zijn / haar trainingsprogramma. De resultaten tijdens de trainingen worden opgeslagen, zodat de vooruitgang kan worden vastgelegd.
  5. Hertesten Na 12 wkn trainen vindt er een hertest plaats om de vooruitgang van uw kind inzichtelijk te maken.

Wat zijn de kosten?

Kosten voor de intake: € 35,- (incl. opstellen trainingsprogramma)
Kosten voor abonnement: “tarieven”.