Valpreventie training

Wat is valpreventie?

Valpreventie betekent letterlijk: “Vroegtijdige identificatie van patiënten met valgevaar zodat tijdig specifieke maatregelen genomen kunnen worden om de kans op een valincident zo klein mogelijk te maken.” Valpreventie omvat dus datgene wat u zelf preventief kan doen om niet te vallen en indien u toch valt, zo min mogelijk klachten hierbij op te lopen.

Bij ons op de praktijk bieden wij een valpreventieprogramma aan genaamd “Vallen Verleden Tijd”. Hieronder vindt u uitleg over de inhoud van het VVT-programma. Eerst treft u wat algemene informatie over vallen om beter te begrijpen hoe het komt dat u valt, om vervolgens beter te begrijpen wat er aan te doen is.

Oorzaken vallen

Het kan zomaar gebeuren dat u op een dag valt en daarbij vervelend letsel oploopt. Jaarlijks is er sprake van ongeveer één miljoen valincidenten onder mensen van 65 jaar en ouder. In 5% van de gevallen heeft dit een botbreuk tot gevolg (50.000 mensen per jaar = 135 per dag). Valpreventie wordt dan ook steeds belangrijker.

Valincidenten treden het meest frequent op tijdens het lopen, waarbij struikelen de meest voorkomende oorzaak is van vallen, gevolgd door evenwichtsverlies en uitglijden.

<75 jaar: oorzaak vallen vaak door invloed van de omgeving (losliggende kleden, slechte verlichting, steile trappen etc.)

>75 jaar: oorzaak vallen vaak door invloed van de persoon zelf (stoornissen op gebied van balans, lopen en verminderde spierkracht benen).

Daarnaast worden veel mensen na een val banger om te bewegen. Ze gaan activiteiten vermijden waardoor hun conditie verslechtert.

Risicofactoren

Het is zelden één risicofactor die de val veroorzaakt. Hoe meer risicofactoren er aanwezig zijn, hoe groter het valrisico. Belangrijke risicofactoren die maken dat u een verhoogde kans heeft op vallen, zijn:

• Problemen met evenwicht
• Problemen met lopen
• Moeite met opstaan
• Problemen met aan– of uitkleden
• Bepaalde (combinaties van) medicijnen
• Pijn of slijtage aan knieën of heupen
• Ongewenst urineverlies
• Niet scherp (meer) zien
• Geheugenproblemen 

Vallen Verleden Tijd

De Sint Maartenskliniek Nijmegen heeft een wetenschappelijk onderbouwde valtraining ontwikkeld. Het Vallen Verleden Tijd programma is voor gezonde ouderen het enige valpreventieprogramma in Nederland waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het ook echt goed werkt. Hoewel het voorkómen van vallen het hoofddoel van het programma is, kunnen onmogelijk alle valincidenten worden voorkomen. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan valtechnieken en persoonlijke aandachtspunten. 

Het programma bestaat daarom uit drie onderdelen:

  1. Valtraining: het aanleren van valtechnieken om veilig te leren vallen
  2. Circuittraining: het verbeteren van balans en evenwicht
  3. Loop- en balanstesten: voor en na het programma heeft u individueel een afspraak bij de begeleidende fysiotherapeut om enkele loop- en balanstesten te doen. Met deze testen kan de fysiotherapeut vaststellen welk effect het oefenprogramma voor u persoonlijk heeft.

Voor wie

Als u in het verleden gevallen bent, of bang bent om te vallen, komt u in aanmerking voor deelname. Voorwaarden voor deelname:

• u bent ouder dan 60 jaar
• u kunt 15 minuten lopen zonder hulpmiddel
• u heeft geen aandoening waarbij u zich niet mag inspannen

Waar

Gymzaal Brakel
Burgemeester Posweg 46/A
5306 GE Brakel

Wanneer

Woensdagmiddag 13.30 – 15.00 uur

Kosten en vergoeding

De training omvat 10 lessen van 90 minuten. De totale kosten zijn € 149,-

Afhankelijk van de zorgverzekeraar wordt het programma geheel of gedeeltelijk vergoed. Samen met uw fysiotherapeut zal bekeken worden wat bij u van toepassing is. U heeft geen verwijzing van arts of specialist nodig om deel te kunnen nemen aan het programma. Voor aanmelding of meer informatie over de kosten, kunt u contact opnemen.