2017

Het jaar werd overschaduwd door het grote verlies van de grondlegger van onze praktijk. Otto van der Vliet overleed zeer onverwachts op 25 juli 2017 in de leeftijd van 60 jaar. De praktijk zal voortgezet worden door zijn vrouw Anneke van der Vliet, dochter Adrien van Selm – van der Vliet en zijn zoon Herman van der Vliet. Samen met alle medewerkers zal Fysiotherapie van der Vliet er aan blijven werken om de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg, binnen de Bommelerwaard, te blijven waarborgen. Het kenmerk van de werkwijze van Otto was: 'Luisteren naar, overleggen met en kwaliteit bieden aan alle cliënten klein of groot die de praktijk nu en in de toekomst blijven bezoeken.'