Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Spelenderwijs leren bewegen! Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt, maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid aan te leren en onder de knie te krijgen. Sommige kinderen moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie een 3 - jarige vervolgopleiding kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut is dan ook de specialist in het bewegend functioneren van kinderen en jongeren.

Voor wie

Bestaan er twijfels over de ontwikkeling van uw kind of maakt u zich zorgen over iets anders, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Samen kunnen we kijken of behandeling in onze praktijk gewenst is. Veel voorkomende indicaties en signalen waarmee u bij ons terecht kunt hebben we verdeeld naar leeftijdscategorie:

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Allereerst zal de kinderfysiotherapeut samen met ouders en kind (wanneer hij/zij oud genoeg is) de hulpvraag duidelijk in beeld brengen. Vervolgens wordt er een lichamelijk onderzoek bij uw kind afgenomen. Door middel van gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau van het kind. Ook worden er, indien nodig, aanvullende testen uitgevoerd om de spierkracht, evenwicht, coördinatie, uithoudingsvermogen etc. in kaart t brengen. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind en ouders een behandelplan op. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen wordt soms informatie ingewonnen bij de leerkracht, kinderarts en andere behandelaars. De behandeling bestaat uit oefen-/bewegingstherapie, waarbij gebruik gemaakt wordt van spelmateriaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving. Bij zuigelingen vinden de behandelingen vaak aan huis plaats.

Verwijzing en aanmelding

Het kind kan op twee manieren aangemeld worden voor kinderfysiotherapie

  1. Met een verwijzing: van huisarts, consultatiebureau arts, jeugdarts, kinderarts of andere specialist
  2. Zonder verwijzing: wanneer ouders zelf vragen hebben over de ontwikkeling van hun kind