Kinderoefentherapie

Wat is kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar/Mensendieck. 
Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!

Voor wie?

Heeft u twijfels over de motorische ontwikkeling van u kind? 
Veel voorkomende indicaties en signalen bij kinderen vanaf 4 jaar staan 
hier voor u op een rij:

• Een trage of afwijkende motorische ontwikkeling op het gebied van evenwicht, grof motorische vaardigheid, balvaardigheid, fijn motorische vaardigheid, oog/handcoördinatie, schrijven, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie
• Angstig in bewegen en/of weinig exploratiegedrag
• Vaak vallen
• Onhandigheid
• Problemen in de motorische ontwikkeling kunnen samengaan met cognitieve en/of gedragsmatige problemen (bijv: ADHD, ADD, ASS, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie)

 

Wat doet de kinderoefentherapeut?

Bij de intake zal de kinderoefentherapeut met ouders en het kind, de hulpvraag in kaart brengen. Daarna wordt er een motorisch onderzoek gedaan. Op basis van het onderzoek en een kinderoefentherapeutische analyse wordt er beoordeeld of er een indicatie is voor kinderoefentherapie. Op basis van de hulpvraag en de resultaten uit het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. 
De kinderoefentherapeut bespreekt de bevindingen en maakt samen met de ouders het behandelplan compleet.

Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorisch functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders.

Verwijzing en aanmelding

Het kind kan op twee manieren aangemeld worden voor kinderfysiotherapie

1. Met een verwijzing: van huisarts, consultatiebureau arts, jeugdarts, kinderarts of andere specialist

2. Zonder verwijzing: wanneer de leerkracht of ouders zelf vragen hebben over de ontwikkeling van hun kind

Samenwerking kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Kinderfysiotherapie is een specialisatie van de Fysiotherapie. 
Beide beroepen richten zich op de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 16 jaar. De kinderoefentherapeut en de kinderfysiotherapeut hebben overeenkomsten. Er is een overlap in wat zij doen maar er zijn ook verschillen. De basisopleiding is verschillend en beide specialisten kijken vanuit een ander perspectief naar het kind en de problematiek. Beide beroepen hebben sterke punten. 
Kinderfysiotherapeuten meer opgeleid in het behandelen van kinderen tot vier jaar (ook baby's) en het begeleiden van kinderen met een meer medische problematiek. 
Kinderoefentherapeuten benaderen het motorisch probleem vooral vanuit het totaalbeeld van een kind. Daarnaast hebben zij meer ervaring met kinderen met houdingsproblemen. Bij de aanmelding van uw kind wordt bekeken welke specialist uw kind het beste kan helpen. Soms wordt er ook door beide specialismen naar het kind gekeken om zo tot het beste behandelplan te komen.