Oncologische revalidatie

Wat is oncologisch revalidatie?

Oncologische revalidatie is de revalidatie die mensen volgen, tijdens of na een medische behandeling, als gevolg van een van de vormen van kanker. Kanker is eigenlijk een verzamelterm voor meerdere ziekten, die als gezamenlijk kenmerk hebben dat er een ongereguleerde celgroei optreedt, waarbij gezond weefsel wordt aangetast. De verschillende kankertypen kunnen erg verschillen in biologisch gedrag en prognose. Ook kan de medische behandeling sterk verschillen, zowel tussen verschillende vormen van kanker als tussen verschillende stadia van een bepaalde soort.

Klachten horend bij kanker, zoals vermoeidheid, leiden tot een lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren in het dagelijks leven en verminderde participatie op de arbeidsmarkt. Een oncologisch revalidatieprogramma kan een groot deel van de mensen helpen om deze klachten te verminderen.

In 2011 is de eerste landelijke richtlijn oncologische revalidatie ontstaan voor alle betrokken hulpverleners en tevens ook een richtlijn van het KNGF voor fysiotherapeuten. Bij het beweegprogramma wordt volgens inhoud van beide richtlijnen gewerkt.

Voor wie?

Het programma van oncologische revalidatie is bestemd voor zowel patiënten die nog in hun medische behandeltraject zitten, als voor patiënten die al uitbehandeld zijn. Voor de eerste groep om een zo goed mogelijke conditie/kracht/kwaliteit van leven te behouden tijdens het medische behandeltraject. Voor de laatste groep om na de medische behandeling weer meer conditie/kracht/kwaliteit van leven op te bouwen of te behouden. Dit geldt voor patiënten zowel in de curatieve als in de palliatieve fase van de ziekte.

Revalidatietraject

Het revalidatietraject begint met een intake. Hierbij worden eerst de belangrijkste dingen besproken m.b.t. de medische behandeling, waarbij in kaart wordt gebracht wat u aan medische behandelingen heeft gehad en wat de gevolgen daarvan zijn. Daarna worden er een aantal lichamelijke (inspannings-) testen afgenomen om een indicatie te krijgen van uw fysieke gesteldheid.

Een belangrijk onderdeel van de intake is ook de vraag wat u op dit moment zelf wil bereiken, uw hulpvraag. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de fase van uw medische behandeltraject waarin u op dat moment zit.

De fysiotherapeut stelt samen met u een programma op, dat hoofdzakelijk zal bestaan uit oefeningen gericht op kracht- en conditietraining, daarbij rekening houdend met eventuele beperkingen die u (nog) ondervindt.

Doelen waaraan we werken tijdens de revalidatie zijn:

• Ontwikkelen/onderhouden actieve levensstijl
• Vergroten maximaal aerobe uithoudingsvermogen (conditie)
• Vergroten kracht lokale spiergroepen en spieruithoudingsvermogen
• Verbeteren lichaamssamenstelling
• Verbeteren coördinatie en balans
• Verbeteren uitvoering van functionele handelingen

Vergoeding

Oncologische revalidatie wordt vergoed zoals fysiotherapie bij een chronische indicatie (voor een bepaalde periode). Voor meer informatie over vergoedingen zie het kopje “vergoedingen”.