Medische Fitness

Wat is medische fitness?

Medische fitness is een behandelingsmethode voor diverse aandoeningen van het bewegingsapparaat. Een blijvende vermindering of verdwijning van klachten wordt veelal bereikt door een persoonlijk, goed onderbouwd en motiverend bewegingsprogramma. Medische fitnesstraining is een trainingsprogramma afgestemd op de individuele belastbaarheid van een persoon onder de deskundige begeleiding van een fysiotherapeut. Het programma richt zich op het verhelpen van specifieke klachten of het beter kunnen functioneren met een bepaalde aandoening. Deze vorm van fitness heeft tot doel:

• Het leren kennen van grenzen van het lichaam tijdens inspanning
• Het verbeteren van algemene conditie, uithoudingsvermogen, gevoel van fitheid, kracht, hart/long conditie en coördinatie
• Het verlagen van lichaamsgewicht

Voor wie?

• Mensen die (langdurige) klachten hebben die verband houden met het houdings- en bewegingsapparaat
• Mensen die na een knie- , heup- of rugoperatie deelnemen aan de medische fitness als extra aanvulling op hun revalidatieperiode
• Mensen die bekend zijn met hartfalen, hoge bloeddruk, diabetes en longaandoeningen

Het is gebleken dat met name deze doelgroep extra aandacht nodig heeft, voordat er kan worden deelgenomen aan normale sportbeoefening. Wij bieden een veilige methode en platform om klachten de baas te worden en te kunnen blijven. Een medisch trainingsprogramma wordt specifiek op de individuele doelstelling van de deelnemer afgestemd. Het programma is ontwikkeld voor mensen met lichamelijke klachten die actief aan hun herstel willen werken.

Wat kunt u verwachten?

Een medisch fitness programma ziet er als volgt uit:

1. Invullen vragenlijst

Voorafgaand aan de intake wordt er een uitgebreide vragenlijst ingevuld waarin u aan kunt geven wat uw trainingsdoelen zijn, welke klachten u heeft en wat uw eventuele medische voorgeschiedenis, etc.

2. Intakegesprek en conditietest

Er wordt eerst een intake afgenomen. Dit wordt gedaan door een fysiotherapeut. De ingevulde vragenlijst wordt besproken. Tijdens de intake wordt uw lengte, gewicht, bloeddruk en eventueel het vetpercentage gemeten. De intake wordt afgesloten met een conditietest op de fiets. Zorg daarom voor makkelijk zittende kleding tijdens de intake.

3. Opstellen trainingsdoelen

Naar aanleiding van de intake en de uitslag van de fietstest worden samen met u de trainingsdoelen opgesteld.

4. Opstellen fitnessprogramma

Het fitnessprogramma wordt opgesteld naar aanleiding van uw trainingsdoelen. U krijgt een eigen pasje met daarop uw trainingsprogramma. De resultaten en vooruitgang wordt middels dit pasje gemonitord.

5. Hertesten

Na 12 weken trainen vindt er een hertest plaats om uw vooruitgang inzichtelijk te maken.

Wat zijn de kosten?

Kosten voor de intake: € 35,- (incl. opstellen trainingsprogramma)
Kosten voor abonnement: zie tarieven.

Wat zijn de huisregels?

Training uitsluitend met zaalschoeisel, het is niet toegestaan de apparaten met straatschoeisel te betreden. In verband met hygiëne is het alleen toegestaan te trainen met een handdoek. Lees meer: Huisregels.