Huisregels

Openingstijden

De openingstijden zijn te zien op de contactpagina’s: Brakel, Bruchem & Ammerzoden. Er is geen medische fitness op officiĆ«le feestdagen en de periode tussen kerst en nieuwjaar.

Conditietesten/Intake

Ieder nieuw lid is verplicht een intake en diverse testen te laten afnemen.

Betalingsregeling en voorwaarden

  • Betaling geschiedt vooraf via automatische incasso. Indien de lidmaatschapsgelden niet op de betalingsdatum voldaan zijn, is het lid wettelijk in gebreke en kan de toegang tot de lessen worden ontzegd.
  • Eventueel niet gebruikte lessen vervallen aan het einde van een betaalperiode.
  • Fysiotherapie van der Vliet behoudt zich het recht voor om openings, sluitings- en lestijden, lidmaatschapsgelden, alsmede de apparatuur te wijzigen zonder dat hieraan door het lid enig recht kan worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Fysiotherapie van der Vliet is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van het lid of voor ongevallen die het lid tijdens het verblijf in het centrum eventueel overkomen.

Schade

Schade, toegebracht door een lid, aan de inventaris c.q. het gebouw van Fysiotherapie van der Vliet is verhaalbaar op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.

Lidmaatschappen

Men sluit een lidmaatschap af voor een maand, kwartaal of half jaar. Zonder afmelding worden alle lidmaatschappen automatisch verlengd. De Lidmaatschappen zijn inclusief vakanties.

Overdragen lidmaatschap

Een jaarlidmaatschap is overdraagbaar. Het nieuwe lid is wel verplicht een conditietest te ondergaan en betaalt opnieuw inschrijfgeld. Daarnaast neemt hij/zij de bestaande contractuele verplichtingen over en heeft hij/zij recht op de resterende lidmaatschapsperiode.

Opzegging van het lidmaatschap

Er geldt een maand opzegtermijn. Opzeggen dient via de begeleidende fysiotherapeut te geschieden of via een email. Na beeindiging van het lopende abonnement vervallen alle openstaande lessen. Acheraf opzeggen is niet mogelijk.

Afmelden

Wanneer u verhinderd bent, dient u zich telefonisch af te melden en kunt u de les binnen 1 week inhalen. Bij geen afmelding wordt het uur wel doorgerekend en kunt u niet inhalen.

Tijdelijk stilleggen

Alleen tijdens vakantie, langdurige ziekte of langdurige blessure en altijd vooraf in overleg met het centrum. De tijdelijke (zomer) stop is voor minimaal 2 maanden en is alleen mogelijk bij leden met een maand of een kwartaalabonnement.

FYSIOTHERAPIE VAN DER VLIET

Actief in

Brakel

Zuilichem

Aalst

Poederoijen

Nederhemert

Nieuwaal

Gameren

Kerkwijk

Ammerzoden

Bruchem

Zaltbommel